links

Workshop Regisseren valt te leren!
Stadsdeelkantoor Amsterdam Noord, afd. Lokaal Sociaal Beleid

Voor de afdeling lokaal sociaal beleid ontwikkelen Creative Facts en artOloco
een studiedag op maat. Deze dag wordt gehouden in het Noorderpark in de Noorderparkkamer. Een bijzondere plek.

De opdracht
Doel van de opdracht: ‘Deelnemers aan de studiedag krijgen meer begrip en
inzicht in het proces van regisseren.’ Wat is regie en hoe doe je dat? Wat is
er aan vaardigheden nodig om een goed regisseur te zijn?

Aan het einde van deze studiedag wil opdrachtgever graag dat deelnemers in
kaart krijgen welke vaardigheden al in huis zijn en welke verdere training behoeven.

Een ander werkdoel is: Wenselijk is een betere onderlinge afstemming op de afdeling LSB en dat medewerkers elkaar meer gaan opzoeken om samen te
werken binnen bepaalde projecten.
Voorbeelden workshops


midden
rechts