links

Specifiek Fysiek en Speltraining

Workshop Specifiek Fysiek
In deze workshop gaan we de vloer op met een specifiek fysiek. Naast een dynamische fysieke training werken we ook met onze eigen beeldvorming.
Welke fysieke houding en acties zien wij bij de rol die we voor ogen hebben?
Om de interactie met het publiek zo helder mogelijk te maken is het zaak om
het hele lichaam bij het spel te betrekken.

Een rol is een compositie van losse elementen. De speler, de acteur geeft
middels een heldere fysieke tekening vorm aan een rol.Hoe kunnen we deze
fysieke tekening voeden met onze beelden, emoties? Met de taal van het
lichaam kan alles gezegd worden. In gerichte opdrachten ontwikkelen we de
expressiviteit van het gehele lichaam. Van voetzool tot kruin.

Workshop Speltraining en improvisatie
We starten de dag met het trainen van een aantal basisvaardigheden die
spelers in staat stellen om vrij te spelen op de vloer.
lijst    Helder zijn in idee,
lijst    het direct volgen van spelimpulsen,
lijst    sensitiviteit ontwikkelen door zintuiglijk waarnemen,
lijst    actie en reactie met een medespeler.

In deze workshop spelen we ook met archetypes. De dwaas, de
onschuldige, de intrigant, de held. Naast het spelen met de specifieke
eigenschappen per type, worden er verschillende scenes gespeeld. In deze
scenes kunnen we direct toepassen wat er vooraf getraind is.
Voorbeelden workshops


midden
rechts