links

Maskerworkshop 1

Cartoonmaskers/expressieve maskers
Voor studenten van theaterscholen, theatermakers, performers, speldocenten.

Het cartoonmasker geeft de grote lijnen van een personage aan.
Alle bewegingen worden op een krachtige manier zichtbaar.

Onder een expressief masker spelen wil zeggen: Het hele lichaam bij het spel betrekken, het spel wordt uitvergroot. Gebaren worden groter of juist kleiner.
De speler ervaart een intensiteit in emotie en uitdrukkingskracht die van groot
belang zijn voor het acteren. Details worden weggelaten zodat de essentie
van het spel in houding en in beweging benadrukt worden.

In de workshop trainen we de vaardigheden om met een masker op te spelen.
Zo is er aandacht voor de specifieke maskerspeltechniek. Het naar voren
spelen. Maskers communiceren anders. Zij kunnen zich zij aan zij in dezelfde
situatie bevinden. Gericht op iets van buiten wat hen interesseert.

Per masker verschillen de specifieke eigenschappen en bewegingskwaliteiten.
In het begin van de workshop zullen deelnemers verschillende maskers
kunnen uitproberen. We werken naar de keuze van een cartoonmasker toe en
proberen verschillende scripts uit waarin de cartoonmaskers goed tot hun
recht komen.

 

Maskerworkshop II

Voor studenten, ex-studenten van theateropleidingen, theatermakers,
performers, speldocenten die reeds enige ervaring met de
maskerspeltechniek hebben.


Deze maskerworkshop is het vervolg op masterworkshop I waar het
cartoonmasker de grote lijnen van een personage aangeeft. De
vervolgmaskers brengen ons een stap verder. De karakters vertellen ons
meer dan de Cartoonmakers doen. In deze workshop is er meer aandacht
voor spelverdieping van de individuele deelnemer.

Elke speler maakt een presentatie van een bepaald masker. Waar de
cartoonmaskers meer naar buiten gericht zijn is het bij de karakter maskers
goed mogelijk om hen te observeren terwijl ze totaal opgaan in hun eigen
wereld/beleving. In combinatie met de cartoonmaskers en/of ongemaskerde
spelers ontstaan eenvoudige scenes. In samenspel met andere maskers
proberen we de specifieke eigenschappen van de verschillende karakters
optimaal tot hun recht te laten komen. Door gebruik te maken van muziek
en geluidsbanden wint het spel aan spanning.
Voorbeelden workshops


midden
rechts