links

De Theaterkade

Joke Duif is jarenlang verbonden geweest aan de theateropleiding
‘De Theaterkade’ te Amsterdam. Deze academie voor podiumkunsten verzorgde theateronderwijs en is een broedplaats voor jonge theatermakers. Theatermakers
die een eigen voorstelling wilde maken, spelen en produceren. In de voor-
stellingen worden altijd meerdere kunstvak disciplines gecombineerd.

Tijdens de opleidingsjaren leerden studenten, naast de overdracht van
vakkennis, al snel om eigen materiaal te maken in de zogeheten
atelieropdrachten/werk-plaatsopdrachten.

In de locatieprojecten die Creative Facts ontwikkelt en uitvoert in samen-
werking met ArtOloco werken vaak de afgestudeerde jonge theatermakers
van ‘De Theaterkade’ mee.
Voorbeelden producties

midden
rechts