links

27 juni 2013 Congres 'Dag van de Preventiemedewerker'.

Lezing 'Met Hitchcock de vloer op'
Er zijn verschillende soorten regisseurs en regiestijlen. Joke Duif geeft op een inspirerende manier en aan de hand van voorbeelden inzicht in wat regie is in de film– en toneelwereld.

Wat houdt regisseren in en hoe herken je een bepaalde werkwijze? De ene regisseur is allesbepalend aanwezig en controleert het volledige proces. De andere is alleen aanjager, kadert in en biedt ruimte voor improvisatie.

Workshop 'De vloer op' Een regieproces is dynamisch.
Samen met andere partijen wilt u een gemeenschappelijke doelstelling realiseren. Een regisseur heeft geen macht, is eerder een sturende kracht die op een bijzondere manier leiding geeft. De regisseur activeert mensen om vanuit hun eigen kracht en kwaliteit te streven naar een goed eindresultaat. Hoe past dat in uw functie als preventiemedewerker?

In deze sessie krijgt u zicht op hoe u zelf de regierol toepast. U wisselt dit op actieve wijze uit met de andere deelnemers. Onder leiding van theatermaker Joke Duif gaat u met andere preventiemedewerkers de vloer op!
Aan de hand van een of meer voorbeelden uit de dagelijkse praktijk zult u de diverse regiestijlen benoemen en herkennen. U ervaart de invulling van de regisseursrol wanneer u in een bepaalde stijl werkt. Welke aanpak heeft uw voorkeur? Een technische aanpak of meer rationeel, meer gevoelsmatig?

midden
rechts