links

Creative Facts

Creative Facts maakt een vorm van fysiek en visueel theater zonder andere
vormen buiten te sluiten. Ook theaterteksten kunnen uitgangspunt zijn voor
een bijzondere voorstelling op locatie.

Ik zoek bij voorkeur de grenzen op van het theater door met andere makers
samen te werken. Het mooie materiaal voor onze voorstellingen ontstaat
wanneer het spanningsveld tussen onderlinge tegenstellingen voelbaar wordt.
Dat wat eigen is aan dans, theater en beeld wordt zoveel mogelijk op de proef
gesteld tijdens de repetitiefase. Performers komen uit verschillende
vakdisciplines en balanceren op het koord dat we met elkaar maken.”

Wat een mens niet zeggen kan of wil
ontsnapt in een ogenblik van onoplettendheid.
Dat moment, dat wil ik vangen, daar wil ik bij zijn.

midden
rechts